Da enhetene kom frem viste det seg at det var tiløp til brann i en husvegg, og at det kom røyk ut i fra veggen. Det var ingen tiløp til åpne flammer. Brannvesenet fikk etter kort tid kontroll på branntiløpet, og det ble slukket. 


En bebober
Det befant seg en person i boligen da brannen startet. Vedkommende var kommet seg ut av huset og i sikkerhet. Vedkommende ble sjekket av ambulansepersonell på stedet. Han ble kontrollert og etter kort tid dimitert. Det ble kun skader i husveggen i boligen, og ingen andre øvrige skader. Politiet var også på stedet, og det er startet rutinemessig etterforskning av branntiløpet.