For kort tid tilbake kom veistikkene opp igjen langs alle veiene i Salangen. På sene ukekvelder har arbeidere jobbet med å få på plass stikkene.

Mange har sikkert lagt merke til kjøretøyet som har kjørt langs veiene i Salangen den siste tiden.

Statens vegvesen har ansvar for å sette opp veimerkingene langs alle fylkes- og riksveiene i Salangen.

Etter det nettavisen erfarer, settes det opp rundt 8000 veistikker i Salangen før vinteren setter inn for fullt.