I hele høst har det foregått byggearbeid i Seljeskogen hvor det skal lages ny bru over Skårvikelva. I den siste tiden har det vært stillstand i arbeidet, noe som skyldes at entreprenøren HAK AS fra Alta har hatt sin velfortjente juleferie. Daglig leder for HAK AS, Ole Heggeli opplyser til nettavisen at de kun har litt arbeid igjen nå for vinteren og regner med å være ferdige allerede i begynnelsen av februar. – Det er kun overgangsplatene, masselegging og rekkverksarbeid som vi har å ferdigstille nå i denne omgangen. Når dette er gjort så blir neste del å legge asfalt, rydde og pynte arbeidsområdet, men det kan vi ikke gjøre før til våren. Det er enda ikke avgjort om den midlertidige overgangen skal brukes frem til asfalt er lagt over brua, opplyser Heggeli til nettavisen.