I lang tid har butikksjef ved Extra Sjøvegan, Agnar Magnar Fossbakk jobbet opp mot å få til en egen knapp ved panteautomaten i butikken slik at de som ønsker kan velge å donere pengene til lokale lag og foreninger. – Det har vært en veldig lang prosess å få til denne knappen i samarbeid med flaskepanteautomatleverandøren Tomra, men nå er det endelig på plass og tilgjengelig for våre kunder, sier Agnar Magne Fossbakk stolt.

extra_kulturknappen_ingress.jpg
Om man ønsker å støtte lag og foreninger i kommunen så kan man enkelt og greit trykke på den orange "kulturknappen". FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

Stor betydning lokalt
Kultursjef i Salangen, Kurt Jan Kvernmo synes det er en utrolig bra idé som Fossbakk har nå satt til verks, og har stor tro på at den også vil komme til å bli godt mottatt av lokalsamfunnet. – Vi blir å motta pengene en gang i året fra det som blir donert som så blir fordelt mellom lag og foreninger som har søkt om midler. Alle lag og foreninger kan søke på disse midlene, også de som har samfunnshus de drifter, sier kultursjef i Salangen, Kurt Jan Kvernmo til nettavisen.