Bedriften har slitt med gjelda etter hotelldriften helt fra slutten av 80-tallet. Til slutt maktet ikke bedriften og betjene gjelda lengre. I perioden fra 1983 til 1989 har Sjøvegan Snekkerifabrikk brukt 15-16.millioner kroner på drift, vedlikehold og utvikling av Sjøvegan Hotell. Men tross denne innsatsen gikk driften av hotellet dårlig og hotellet bleslått konkurs i 1989. Dette skjedde samtidig med at eieren ble rammet av sykdom.

Gjeld ble overført
Under og etter konkursen overtok Sjøvegan Snekkerifabrikk all gjeld som Sjøvegan Hotell hadde til Innovasjon Norge, daværende SND. Bobestyrer Alf Martin Solid har ingen god forklaring på hvorfor Sjøvegan Snekkerifabrikk overtok gjeld fra et annet selskap, som i dette tilfellet var Sjøvegan Hotell.
- Det bare ble slik, uttaler Solid til nettavisen Salangen-Nyheter.

Banken sitter med løsningen
Sparebank 1, Nord Norge har fått overdratt konkursboet fra bobestyrer. Dette betyr at banken selv må realisere verdiene som ligger i Sjøvegan Snekkerifabrikk A/s. Dette kan skje på auksjon der fabrikken blir solgt bit for bit. Det kan også hende at banken kan finne en kjøper for hele konkursboet.
Men bobestyrer antyder at det er snakk om svært lite verdier i boet. Han sier helt klart at Innovasjon Norge neppe kan regne med å få dekket noe av sin gjeld i denne saken.

Mest kjent for hytteproduksjon
Sjøvegan Snekkerifarbikk er mest kjent for sitt produkt "Sjøvegan-hytta" som var et godt innarnbeidet merkevarenavn. Om produktet "Sjøvegan-hytta" har livets rett, vil vise seg i framtiden.
Foto: Jon Henrik Larsen