Kommunestyremøtet startet på en meget hyggelig måte. Kanutten barnehage var på besøk og til stor glede for representantene sang de ulike sanger og julesanger. Som takk for den flotte forestillingen fikk ungene en egen fruktkurv av ordføreren.


Barn fra Kanutten barnehage opptredde med sang. FOTO: KARIN HASUND


Språkbadbarnehagen kommunal
Det ble vedtatt å omgjøre den samiske språkbadbarnehagen til en kommunal barnehage. - Barnehagen skal drives som den har vært drevet før, presiserer Erling Hansen. Barnehagen har vært en del av et prosjekt som skulle vare i 3 år. Første del av prosjektet er avsluttet og kommunen har ikke fått noen avklaring om videre midler. Derfor går nå kommunen inn og finansierer barnehagen. – Vi ønsker å sikre at den blir videreført. Det er meningen at denne barnehagen skal fortsette å være samisk og det er viktig at den drives videre. Det drives fortsatt med utviklingsarbeid og der er andre prosjektmidler det kan søkes på, sier Hansen. Lars Joar Halonen ved Astávuona giellagoahtie kan bekrefte at det har vært problemer med midler. – Vi har ikke vært aktivt inne i barnehagen siste halvåret på grunn av manglende midler, forteller Halonen. Erling Hansen påpeker at eneste forskjellen fra slik det har vært før er at nå blir foreldrebetaling innført også i denne barnehagen.


Kultursenter nedstemt

Opposisjonen kom med forslag om å styrke samisk språksenter ved å gjøre det om til et språk- og kultursenter for å bedre kunne ta vare på samisk kultur. - Det finnes enorme mengder kunnskap om samisk historie som ikke er registrert og dokumentert, forteller Geir Johnsen fra Arbeiderpartiet. Etter at kulturetaten ble nedlagt har ingen hatt overordnet ansvar for å ta vare på den. Forslaget ble nedstemt i kommunestyremøtet, men det betyr ikke at Johnsen har gitt helt opp. – Vi må bare jobbe videre med det i samepolitisk utvalg og håpe at vi kan få en ny runde i kommunestyret ved en senere anledning, sier Johnsen.


Ønsker ny brannbil

Arbeiderpartiet hadde et lyspunkt i kommunestyremøtet. De fikk flertall for at Lavangen trenger ny brannbil. Kristine Haugen som la frem forslaget illustrerte dagens situasjon godt. Den brannbilen Lavangen har i dag rommer 600 liter vann. Det er det samme som 60 bøtter vann, og det er ikke mye når et hus er i brann. – At det har gått bra hittil er bare flaks, sier Haugen. Dagens krav til en brannbil er at den skal romme minst 2000 liter. Geir Johnsen var også enig i saken. – Elver og vann er igjenfrosset halve året og dermed blir det vanskelig å hente vann derifra, sier Johnsen før han tilføyer - Det skal flertallet ha ros for at de såg verdien i å fornye brannmateriell. Politikere er like utsatt for branntilløp som alle andre og det er bare fornuftig å investere i det. Det ble vedtatt at saken skulle utredes nærmere i første kvartal av 2013.