Denne uken kom kontrakten på plass mellom Bunnpris- kjeden og lokale drivere av en butikk i Salangen. Dette er noe som har vært ventet lenge på i Salangen- samfunnet. 

- Vi har en gledelig nyhet om at vi har fått på plass drivere av en Bunnpris- butikk på Sjøvegan, forteller regiondirektør i Bunnpris, Ole-Kristian Aspenes til nettavisen. 

Foreløpig er alt i startfasen av prosessen, og det vil ta litt tid å få bygget en butikk i Salangen. 

- Vi har ikke mulighet å få til en butikkoppstart i Salangen før i månedskiftet januar/februar til neste år. Dette går på at det tar litt tid å få tak i inventaret til butikken på Sjøvegan, sier Aspenes til nettavisen.

Han tilkjennegir at kjeden har følt på et press for å få tak i butikkdrivere i Salangen, ettersom at det er sårbart med bare en dagligvarebutikk på en plass som Sjøvegan. 

- Dagligvaremarkedet i Salangen er sprengt. En slik plass må ha to butikker for å kunne betjene både kommunen og regionen. Jeg har stor respekt for Extra som har vært alene på stedet, sier regiondirektør Ole-Kristian Aspenes i Bunnpris Nord. 

Lokale drivere

Den nye butikken på Sjøvegan får en eierstruktur som er bygget opp på at selskapet I. K. Lykke Drift AS eier 20% av aksjene i en ny butikk på Sjøvegan. 29% av aksjene eies av en foreløpig ukjent eier. Mens de resterende 51% av aksjene, og med aksjemajoritet i selskapet blir Nina Kjensli Fjeldstad og Tor-Arne Fjeldstad som er salangsværinger. De to skal drivere butikken på daglig basis og med ansatte. 

Nettavisen kommer tilbake med mer informasjon i saken..