På bildet: Oddgeir Sagerup merker en svært positiv tid i prosjektet Gründerrommet


Alle som har en ide, og ønsker å få hjelp til å utvikle den kan få plass i gründerrommet i de respektive kommunene. I Gratangen er gründerrommet nå i fine lyse lokaler på Eliborg. Også i Lavangen og Salangen er fasalitetene på plass. (Gratis pc og kontorlokaler) Prosjektleder Oddgeir Sagerup i firmaet Pålag AS kan for tiden gi følgende korte status for prosjektet: - I Salangen startet vi opp med fire grunderprosjekter. To av dem er blitt etablerte bedrifter. For de to andre prosjektene jobber nå en av disse med å finansiere en prototype og et pilotprosjekt for utvikling av en ny og spennende teknologi. Dette prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 2 millioner kroner, og det vil bli søkt finansiert i disse dager, sier Sagerup.


Maritim teknologi
I det fjerde og siste prosjektet i Salangen jobbes det nå med utviklingen av planer innenfor maritim teknologi, sier Sagerup. I Lavangen startet vi opp med fem prosjekter. Ingen av disse er blitt til bedriftsetableringer enda, men flere har potensiale. Og det jobbes videre med disse. I Gratangen skjer det veldig mye. Seks interessant grunderprosjekter er under utvikling. Mange av disse har et stort potensiale, og det jobbes med konkret med finansiering for flere av disse. - I et av prosjektene har gründerne begynt og levere sitt produkt, men det er mye spennende på gang, avslutter Oddgeir Sagerup i Gründerrommet.
Foto: Jon Henrik Larsen