Fargga leat juovllat ja eatnasat áigot ávvudit basiid bearážin ja olbmáin njálgga biepmuin ja skeaŋkkain. Vuotnasiidda stáhtalaš áittardanviesus leat máŋga mánát ja nuorat geat dárbbašit liige movttiideami juovlabasiin. Dánne dáhttot bárgit áittardanviesus ahte gávppit ja ássit Siellagis attaše unna skeaŋkkaža mánáide ja nuoraide geat orrot dáppe.

 

Ii makkárge skeaŋka beare unni
Responsa ovddeš jagiid lea leamaš issoras buorre ja dál sii sávvet áittardanviesus ahte olbmuin lea lihka stuora hállu addit skeaŋkkaid maiddai dán jagi. Sidjiide geat háliidit addit skeaŋka sáhttet dán buktit áittardanvissui, gaskkal diibmu 08.00 ja 23.00, ja áinnas ovdal 19.beaivvi juovlamanus. Jus leat páhkken skeaŋka de merkes mii dan siste lea, makkár ahkái heive, sturrodat jus lea bivttas dahje juoga nu ja maiddai heive go niidii vai bártnai.