Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
shafafiyat 1[1]
'شصت درصد پاسگاه‌های پلیس شاهراه افغانستان اخاذی می‌کنند'

'زورمندان افغان سالانه میلیاردها دلار به مردم عادی ضرر می‌رسانند'

دیدبان شفافیت: شماری از وزیران کابینه، نمایندگان شورای ملی، والی‌ها، فرماندهان پلیس و معاونان وزیران از جمله زورمندان استسازمان دیده‌بان شفافیت افغانستان، امروز با نشر کلیک گزارشی گفته است که ‘اقتصاد افغانستان در تصرف زورمندان’ است و این باعث شده که مردم عادی سالانه میلیاردها دلار متضرر شدند. براساس این گزارش شماری از وزیران کابینه، نمایندگان شورای ملی، والی‌ها، فرماندهان پلیس و معاونان وزیران، سیستم اقتصادی را دراین کشور قبضه کرده‌اند. مطالب مرتبط 'شصت درصد پاسگاه‌های پلیس شاهراه افغانستان اخاذی می‌کنند' 'در طرح بودجه افغانستان به توازن و مشارکت مردم توجه شود' 'پلیس محلی در کنر در استخراج غیرقانونی کرومیت دست دارد' یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که این افراد قراردادهای بزرگ ساختمانی، واردات مواد نفتی و مواد غذایی را در انحصار خود گرفته‌اند. این نهاد از حکومت افغانستان خواسته است که تا اقتصاد افغانستان را از چنگ این زورمندان بیرون کند. گزارش ۳۷ صفحه‌ای دیدبان حقوق بشر براساس مصاحبه با صد تن از بازرگانان، متخصصین اقتصادی و سیاستمداران در ولایت‌های کابل در مرکز، هرات در غرب، بلخ در شمال، بامیان در مرکز و ننگرهار در شرق افغانستان تهیه شده‌است.

Til nyhetsarkivet
Tips en venn