Innsatsstyrke-soldater sammen med områdesoldater fra Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt (HV-16) kommer til å være synlig under øvelsen. Da spesielt på veiaksen E6 fra Nordkjosbotn og nordover. Til sammen er om lag 1.400 soldater inne på øvelsen. Også andre militære avdelinger vil delta, også Kystvakten.


Klassiske oppgaver
– Øvelse Bifrost skal gi oss et best mulig utgangspunkt for å håndtere framtidig hendelser og samtidig kunne øve på å komme raskest mulig ut til våre operasjonsområder, sier kommandør Jon Ivar Kjellin, som er sjef for HV-16. – Det betyr blant annet at vi skal trene på klassiske oppgaver for Heimevernet, som sikring av viktig infrastruktur, overvåkning og kontroll av veiakser og håndtering av ulike situasjoner. Publikum må være oppmerksom og ta hensyn til økt militær trafikk på veiene, samt at soldatene vil være bevæpnet og bruke løsammunisjon. HV-områdene og innsatsstyrkene vil gjennomføre sine oppdragsløsninger til forskjellige tidspunkt. Det meste skjer i tidsrommet 12. til 21. oktober.