Når lyset reflekterer av vannet er det ikke alltid like lett å skimte hva som ligger ganske grunt til ved kaiene, men med det perfekte lyset på senhøsten ble det mye enklere å observere hva enn som ligger på havbunnen noen meter i dybden. På engelsk heter det "one man's trash is another man's treasure", altså noe som en person anser som søppel kan fort ha litt verdi for andre. Men noen ganger kan "skattekamre" være litt uheldige, ettersom noe av det som ligger der kanskje ikke lenger er så brukbare lenger på grunn av saltet i vannet.


AGURKALARM_uheldige_skatter_ved_lundbrygga_INGRESS4.jpg
Ei tralle har havnet nedi vannet. Det er tydelig tegn på rust, til og med gjennom vannoverflaten så den har vært liggende der en lang periode allerede. FOTO: ALEKSANDER WALØR
 

Forskjellige ting
Alt i fra en stige, til stoler og til og med ei tralle har klart å havne på bunnen ved Lundbrygga. Alt har en historie bak seg, og hvordan disse gjenstandene havnet der er ikke helt godt å si, men har man lyst å fundere er det rette tiden nå, fram til det blir fisket opp og tatt dit det hører hjemme.


AGURKALARM_uheldige_skatter_ved_lundbrygga_INGRESS2.jpg
Også noe som ser ut som en plaststol har falt nedi vannet. FOTO: ALEKSANDER WALØR