Etter planen skulle Rune Kristoffersen sammen med kona og butikken flytte til Salangen i august, men på grunn av helseproblemer måtte flytting utsettes. I månedsskiftet november-desember skal Rune opereres, og dermed vil ikke flyttingen kunne finne sted før utpå nyåret. Rune er gründer for nettbutikken Arctic-Fritid som nå planlegges å drives fra det tidligere lokalet til Narvesen i sentrum av Sjøvegan. – Butikken Arctic-Fritid er hovedsaklig rettet mot tur, fiske og fritid med et vareutvalg som er litt utenom det man vanligvis finner i slike butikker. Røyking og røykovner er noe vi er store på, og så har vi fiskeutstyr primært rettet mot bombarda- og isfiske, i tillegg til mye annet tur utstyr, opplyser Kristoffersen overfor nettavisen.


Har drevet i fire år
I 2015 startet Rune opp butikken i Rogaland, hvor han har drevet den siden med god hjelp fra kona, som i hovedsak skal drifte butikken etter at de flytter til Salangen. Rune Kristoffersen har tidligere drevet butikk i Salangen både i lokalene hos Steinholt, men også i de gamle Smedalen- lokalene.