Kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup mener at det er på tide at stillingstitlene bytter navn og blir mer kjønnsnøytrale.

- Det er på høy tid at vi endrer navnene på stillingstitlene i staten til å bli kjønnsnøytrale. Derfor har regjeringen bestemt at statens øverste representant i fylkene skal ha et kjønnsnøytralt navn fra 1. januar 2021, sier han i en pressemelding fra departementet.

All den tid stillingstittelen "fylkesmann" endres må også navnet på virksomheten endres.

- Vi trenger de aller beste hodene til å jobbe i staten – uavhengig av om de er kvinner eller menn. Det er både gammeldags og utdatert at tittelen på stillingen knyttes til hvilket kjønn en har. Derfor endrer vi praksis og oppdaterer stillingstitlene i tråd med at vi er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, sier Nikolai Astrup.

Han oppfordrer nå folk i hele landet til å komme med sine innspill.

- Vi vet det er mange synspunkter på hva dagens fylkesmann skal hete i fremtiden, og vi vil derfor bruke tiden fremover til å lytte til gode innspill fra folk i hele landet, sier Astrup.