Lavangen kommune ved ordfører Hege Myrseth Rollmoen leter for tiden etter nytt slagord til kommunen ved den stille fjorden.

Det overrasker kanskje mange, men Lavangen kommune har faktisk ikke fått laget sitt eget kommune-slagord enda.

De andre nabokommunene rundt har forlengst fått dette på plass, så på den måten er Lavangen kommune litt sein.

Ordføreren har selv tatt initativet til å komme med noen forslag på kommuneslagord:

- Bygda i sentrum
- I sentrum med vilje og vekst
- Vi står sammen
- I Lavangen leves det gode livet, med kort vei til resten av verden
- Trivsel sentralt i bygdenorge
- Vi strekker oss langt
- Lavangen med stort mangfold
- Sentralt mellom fjord og fjell.

Kommunestyret er det organet som fatter vedtak om nytt slagord i en hver kommune i Norge. 

- Har du forslag på kommuneslagord til oss, er det bare å sende undertegnende en e-post innen 8.februar, sier ordfører Hege Myrseth Rollmoen.