Mørketiden er for fullt over oss. I denne tiden kan det være utfordrende å være bilist på veiene, da det kan være vanskelig å se fotgjengere i mørket. Det har bussjåfør og politiker i Gratangen, Steen A. Linde gjort noe med.

- Ja, for oss som er yrkessjåfører og ferdes daglig på vegene når det er mørkt, så opplever vi at det dessverre er mange som ikke bruker noen form for refleks. Imidlertid må jeg si at barna er ofte flinkere å bruke refleks enn de voksne. I den forbindelse så har vi fått en god del refleksartikler som vi nå deler ut både på skolebussen og på skolene. Vi startet en kampanje den 29. oktober i år og skal da var ut november måned hvor vi har hovedfokus på å bidra til at alle fotgjengere blir oppfordret til å bruke refleks når dem er ute på vegen i mørket.  Det handler jo om å bli sett, vi har ingen å miste i trafikken, sier bussjåfør og kampanjeleder, Steen A. Linde til nettavisen.

Lage tegninger

I kampanjetiden på en måned, så er det lagt opp til at også skolene tar dette på alvor i undervisningen. Barna får også noe ekstra refleksmateriell som dem tar med seg hjem til sine foreldre. 

- Vi oppfordrer barna å lage tegninger med bruk av refleks . Disse tegningene samles da inn og vi vil da bli hengt  opp på Joker og Spar her i Gratangen, hvor både foreldre og andre innbyggere får se barna sitt engasjement i denne kampanjen. Det er med på å vise barnas bevisstgjøring og viktigheten av å bruke refleks for å bli sett i trafikken. Grunnen til at det er tatt intiativ til denne kampanjen er at jeg som bussjåfør daglig opplever hvor vanskelig det kan være å oppdage fotgjengere i trafikken som ikke bruker refleks. Med denne kampanjen prøver vi å vise viktigheten av det å bli sett i trafikken, avslutter engasjert bussjåfør og kampanjeleder Steen A. Linde