Facebook-gruppa Salangen Før og Nå har over 800 medlemmer. Her oppfordres medlemmene til å dele bilder fra fortiden. Mange deler bilder av hverdagslig karakter men, noen av bildene kan settes i sammenheng med historiske hendelser. Et eskempel er disse bildene etter en tragisk hendelse som inntraff 21. september 1978. Da ble nemlig kirka i Salangen påtent, og brant følgelig ned til grunnen. Den gamle kirka ble bygd i 1864, og den som står i dag ble oppført i 1981, tre år etter den tragiske brannen.


gamlekirka_big2.jpg
Slik så det ut inne i kirka etter den tragiske brannen i 1978. FOTO: VALTER HAUGLID


Påtent
Ikke lenge etter at kirken i Salangen tok fyr, sto også Lavangen kirke i flammer. Brannmannskapene klarte å redde kirka i Lavangen, men i Salangen gikk det mye verre.


gamlekirka_big3.jpg
Salangen kirke etter brannen i september 1978. FOTO: VALTER HAUGLID.