Siden mandag har Menneskerettighetsakademiet vært på besøk i Sjøvegan hvor de har holdt kurs for enslige mindreårige asylsøkere og norsk ungdom. Kurset har som formål at ungdommene skal lære om hverandres kultur og menneskerettigheter. Daglig leder i Menneskerettighetsakademiet, Lillian Hjorth forteller at de har i mange år samarbeidet med Sjøvegan videregående skole og at de har i løpet av årene vært flere ganger på besøk og holdt kurs.

Reiser rundt i hele landet
I løpet av et tredagerskurs skal norske ungdom sammen med enslige mindreårige asylsøkere lære seg å bli bedre kjent med hverandre med formål å skape mer åpenhet mellom de forskjellige kulturene. Prosjektet er støttet av midler fra Utlendingsdirektoratet. - Til dette prosjektet har vi fått midler fra UDi så nå har vi vært på mange mottak rundt omkring Oslo, men også flere steder i Norge, blant annet flere Volda og Dokka, og nå Sjøvegan, forteller daglig leder ved Menneskerettighetsakademiet, Lillian Hjorth. 

Positive tilbakemeldinger
I løpet av disse tre dagene, skal elevene få dele mye med hverandre, og få bedre innsikt i hva de ønsker i verden. Som introduksjon hadde de kun asylsøkerungdom med første dagen. - Mandag hadde vi kun asylsøkerungdommer som deltok slik at de kunne få lære mer om hva menneskerettigheter er. Jeg tror de synes det er veldig spennende, vi har tolk for å ha en best mulig kommunikasjon, og vi har masse gruppearbeid hvor de kan snakke direkte med hverandre. Slik jeg har forstått er tilbakemeldingene veldig gode. opplyser Hjorth avsluttende.