Det har vært mye skriking og lavflyving av måsefar de siste dagene, også på Sjøvegan. Det er den tiden på året at måsen skal følge sine nytilkommende ut til havet, og til et verdig liv fyllt med fisk og skrik. I den forbindelsen trenger også måsen en samlingsplass. Denne gangen var det taket på pakkhuset på Lundkaia som ble møteplassen for de hvite og grå- flyvende vesene.