God oppsluttning om valget var det, og mange hadde møtt opp i kirken akkurat denne søndagen for å avgi sin stemme til ett nytt meninghetsråd. De folkevalgte kan du se under:

 

Faste medlemmer:                 Antall stemmer:                   

 1. Anne V Nesje                                     54
 2. Joachim Salomonsen                           53
 3. Markus Svendsen                               51
 4. Turid L Hauglid                                   50
 5. Janne Åsbakk                                     49
 6. Anita Helen Løvhaug                           47

Vara medlemmer:

 1. Willy Johnsen                                      46
 2. Johanne Tollefsen                                42
 3. Ann Kristin B Olsen                            38
 4. Karen Johansen                                  32
 5. Torulv Klausen                                    27

I tillegg til de valgte medlemmene er sokneprest Christian Andersen fast medlem av rådet, og undertegnede er saksbehandler og sekretær.