Alle har sitt eget arktiske horoskop. Men hva er nå egentlig et arktisk horoskop?. Sjaman og Isogaisa- grunnlegger Ronald Kvernmo (bildet) forklarer i denne episoden nettopp dette. Web-tv produksjonen er støttet av Sametinget.