Onsdag ettermiddag falt dommen Salangens eget drapsmysterie. Den tidligere asylsøkeren som sto tiltalt i saken ble i dag dømt av Hålogaland lagmannsrett til 17 års fengsel for å ha drept Marie-Louise Bendiktsen. Mannen er opprinnelig Sri Lanka, og ble pågrepet i juni i fjor da han landet på Oslo Lufthavn. I tingretten i april i år ble mannen dømt til 11 års fengsel. Saken ble anket av tiltalte, og ble i høst tatt opp til ny behandling i Hålogaland lagmannsrett. 


Marie-Louise Bendiktsen ble drept i 1998 på Sjøvegan. I dag ble hennes drapsmann dømt til 17 års fengsel av Hålogaland lagmannsrett.


Skjerper straffen
Aktor Torstein Lindquister fikk medhold i lagmannsretten når dommen idag ble lest opp. I dommen heter det følgende «Bygget på en samlet og helhetlig vurdering, der handlingens objektive grovhet, tiltaltes skyld og hans sterke og målrettede forsett om å fjerne alle spor etter sin ugjerning, veier tyngst, finner lagmannsretten at straffen bør fastsettes til fengsel i 17 år». Retten sier videre de er overbevist om at Marie Louise Bendiktsen ble voldtatt før hun ble drept med totalt 13 knivstikk. «Lagmannsretten er ikke i tvil om at det har vært en reell kampsituasjon der Marie-Louise Bendiktsen har satt seg til motverge, men til slutt har tapt», skriver lagmannsretten i sin dom.