Troms fylkeskommunes frivillighetspris ble i dag utdelt til lokalhistoriker Eliseus Rønhaug fra Salangen. Det er fjerde gang denne prisen deles ut. Rønhaug får prisen for sitt mangeårige arbeid med nordnorsk lokalhistorie. Prisen som er på 25 000 kr kan deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en særlig innsats for bedret trivsel og livskvalitet lokalt og regionalt. Arbeidet skal være knyttet opp mot frivillig innsats i humanitært, sosialt eller kulturelt arbeid, eller en kombinasjon av disse.


Sentral rolle
Årets prisvinner har gjennom sin innsats hatt en sentral rolle i arbeidet med å bygge opp historielagsbevegelsen i Troms, samtidig som han har vært en inspirerende drivkraft i sitt lokalmiljø. Det er Salangen historielag som har foreslått årets prisvinner. Historielaget ble dannet for 30 år siden. I 28 av disse årene har Eliseus Rønhaug (83) vært leder av laget. Rønhaug har vært og er en markant person innafor frivillig arbeid med historie - og kulturarv i Troms.


Bevaring av kulturarv
Som leder av historielaget, har Eliseus Rønhaug vært tydelig på bevaring av den immaterielle kulturarv. Han har stått sentralt i arbeidet med Årbok for Salangen, bevaring av industriminnet Salangsverket og kulturminnedagene. I perioden 1995 til 2003 satt han i landsstyret for Landslaget for lokalhistorie som representant for alle historielag i Troms og Finnmark. Rønhaug var også en pådriver i arbeidet med å etablere Troms historielag. - I dag har fylkeskommunen hedret en mann som er klartenkt, arbeidsom og utholdende. I en mannsalder og vel så det har han holdt fyringsvakt. Han har sørget for at kunnskap ikke skulle gå tapt - at nye generasjoner skulle vite at de hører til. At Nord - Norge si fortelling er verdifull, går det frem av pressemeldingen fra Troms fylkeskommune.