Nærmere 34 studenter tok del i rollespillet, som var organisert av Institutt for statsvitenskap med hjelp fra FN-sambandet.  Scenariet for fredagens rollespill for elevene fra Sjøvegan videregående skole var at FNs Sikkerhetsrådet hadde kommet sammen for å stoppe den humanitære katastrofen i Darfur. FN har tidligere krevd at regjeringen i Sudan rydder opp i forholdene i provinsen. Dette er ikke blitt gjort. Det er konsekvensene av at overgrepene ikke er stanset som skal opp til diskusjon i Sikkerhetsrådet i dag. Rådet måtte i løpet fredagens møte forsøke å bli enige om tiltak som kan bedre situasjonen og føre fram til en løsning. Sikkerhetsrådet har en rekke virkemidler de kan ta i bruk i Sudan. Blant disse finner man:

- Våpenembargo

- Oljeembargo

- Fredsskapende styrker fra FN

- Mandat til fredsskapende styrker fra Den Afrikanske Union

- Mandat til en vestlig (USA og/eller EU støttet) fredsskapende styrke


- Kjempeartig
Tonje Tunstad (bildet) synes det var spennende og kjempeartig og få prøve og sette seg inn i rollen som representant for Algerie i FNs Sikkerhetsråd.- Det er utrolig mange utfordringer man møter her. Her gjelder det og samarbeide, slik som vi må gjøre mot USA på dette rollespillet, smiler Tunstad.

Samfunnsfag på høyt nivå
- Dette er jo samfunnsfag på et høyt nivå, men vi lærer kanskje mer her med og debatere osv. enn vi gjør i en skoletime, understreker Tonje Tunstad ovenfor nettavisen. Hun flirer godt når Salangen-Nyheter spør henne om hva hun tenker om en fremtidig karriere som politiker? - Jeg kan kanskje se en liten politiker i meg, men jeg får se hva framtiden viser, smiler Tunstad.

Tekst og foto:

Jon Henrik Larsen