Det er nok enda noen som sitter med spørsmål og uklarheter i forbindelse med at FM-nettet slukker i Troms den 13. desember. Nettavisen har vært i kontakt med direktør i Medietilsynet, Mari Vesland for å få klarhet i hva DAB er, hva er fordelene og ulempene ved DAB, og hva man må gjøre for å fremdeles lytte til radio etter neste onsdag.
 

Blir det nye kanaler, eller det samme som var på FM nettet?
Ja, det er flere kanaler som sender i riksdekkende DAB enn det som ble sendt riksdekkende på FM. For eksempel har NRKs radiotilbud økt fra tre nasjonale kanaler på FM til 15 nasjonale kanaler på DAB+.

 

Hva er forskjell på DAB og DAB+?
DAB+ er en videreutvikling av DAB. Forskjellen ligger i måten radiosignalet pakkes ned på. Det er plass til flere kanaler i DAB+ enn i DAB. Radioer som tar inn DAB+, kan også motta DAB, men ikke omvendt.

 

Hva er fordelene med DAB/DAB+?
Fordelene med DAB/DAB+ kontra FM er at det er plass til flere kanaler og gir et økt radiotilbud til lytterne. Etter digitaliseringen har også alle NRKs kanaler nå lik dekning slik at distriktene får samme kanaltilbud som sentrale strøk.

 

Hva er ulempen med DAB/DAB+?
Den største ulempen ved en overgang til DAB/DAB+ er at lytterne må skaffe seg nye radioapparater eller adapterløsninger. Dette innebærer en kostnad for forbrukerne.

 

For de litt eldre, som kanskje ikke er så teknisk innstilt, men som er aktive radiolyttere, hvordan kan man gå frem for å skaffe seg DAB radio?
Vi vil oppfordre alle til å skaffe seg nødvendig informasjon når de kjøper radioapparatet. Medietilsynet har også en nettside der vi gir forbrukerveiledning (http://www.medietilsynet.no/digitalradio). Der kan du blant annet lese at det er viktig å oppdatere kanallista på DAB-radioen med jevne mellomrom.

 

Er DAB radioer vanskeligere enn de "vanlige" FM radioer?
DAB-teknologien er annerledes enn FM. Blant annet kreves det at kanaler må søkes inn på radioen. Dette kan oppleves som uvant og er noe lyttere må lære seg. Det er også mye som er likt, blant annet at antennen bør trekkes ut ved kanalsøk og lytting. I likhet med FM kan man også forsøke å flytte DAB-radioen til et annet sted i rommet dersom man opplever dårlig dekning.