Fylkestinget i Troms mener at det må legges til rette for at stiftelsen Salangen Helserehab fortsatt kan spille en viktig rolle med henhold til viktige rehabiliteringstjenester i Nord-Norge, også etter at samhandlingsreformen er en realitet i løpet av 2012.


Viktig bidrag

Ordfører i Salangen, Ivar B. Prestbakmo er svært glad for støtten. - Jeg oppfattet fylkestingets enstemmige støtte som et viktig bidrag i det arbeidet jeg og andre holder på med, for å sikre ei positiv framtid for Salangen HelseRehab. Vedtaket er også et sterkt signal om betydningen av Salangen HelseRehab for pasienter i Nord Norge som har behov for viktige rehabiliteringstjenester, og også som viktig regional kompetansearbeidsplass, understreker Prestbakmo.