Blant de virkelig store vinnerne i årets sametingsbudsjett var de samiske språksentrene. I Harstad- regionen er Várdobáiki samisk senter i Evenes og Ástávuona giellagoahtie i Lavangen blant språksentrene som fast får 852 000 i året fra 2014. Nanna Thomassen fra Lavangen, som representerer Norske Samers Riksforbund (NSR) er strålende fornøyd med dette. - Vi gikk til valg på at vi ville prioritere å gi penger til samisk språkarbeid. Derfor er det ekstra flott at vi allerede ved første mulighet viser at vi holder ord. På et halvt år har vi klart å øke bevilgningene med over 3 millioner til språksentrene, sier Thomassen fornøyd.


Spenninger
Når Sametinget vedtok sitt budsjett for 2014 var det knyttet spenning til resultatet, siden NSR som styrer Sametinget har et mindretallsstyre med kun 13 av 39 representanter. Budsjettforslaget som ble lagt frem var det første etter at NSR og Sametingspresident Aili Keskitalo tok over styringa. - Budsjettbehandlingen førte med seg et bredt budsjettforlik som vi er godt fornøyde med. Språkprofilen som sametingsrådet foreslo står ved lag, og de samiske språkene får nå et løft. Her har Ann-Mari Thomassen fra Skånland som er ”budsjettråd” gjort en strålende jobb, skryter Nanna Thomassen.