Selv om det bare er 19.desember fikk mange salangsværinger i dag følelse av at det var nyttårsaften, i forbindelse med at næringslivet markerte solsnu med fakler langs innfartsveien til Sjøvegan.

Salangen Næringsforening markerte søndag ettermiddag at solen snur og sakte men sikkert kommer tilbake. I den anlednng var Sjøvegan-sentrum snudd på hodet for en ettermiddag. 9.klassinger fra Salangen skole sørget for at en mengde med fakkelbokser ble lyssatt langs veiene inn/ut og igjennom sentrum i hele kveld.

Dette ble også i år lagt merke til og kommentert positivt av mange besøkende til Sjøvegan.