Salangen Næringsforening markerte i går ettermiddag at solen snur og sakte men sikkert kommer tilbake. I den anlednng var Sjøvegan-sentrum snudd på hodet for en ettermiddag. 10.klassinger fra Salangen skole sørget for at en mengde med fakkelbokser ble lyssatt langs veiene inn/ut og igjennom sentrum i hele går kveld. Dette ble lagt merke til og kommentert positivt av mange.