I etterkant av at denne artikkelen ble nettavisen kontaktet av Elisabeth Alstadhaug, kirkeverge og daglig leder i Salangen Menighetsråd. Alstadhaug ønsker å få alle fakta på bordet, og vi i nettavisen er selvfølgelig enige. Da forrige artikkel ble skrevet kontaktet vi kommunen, som ikke kunne svare oss på hvem som utfører gressklipp på kirkegården på Elvenes, og de kunne heller ikke svare på om arbeidet er et kommunalt ansvar. 


Rett skal være rett
Elisabeth skriver i e-post til nettavisen:

"På kirker og kirkegårder er Fellesrådet, og altså kirkas ansvar. Kommunen har ansvar for å bevilge nok penger til at slikt vedlikehold kan utføres i tilfredsstillende grad. Kirkas budsjett er svært magert, og vi har lite penger til vedlikehold. Denne sommeren har vi midler til sommervikar  for kirkegårdsarbeider i halv stilling. Denne skal foruten klipp av gress også ha ansvar for begravelser og generelle vaktmesteroppgaver både ved Elvenes kapell og ved Salangen kirke.  Fordi vi har arrangert to begravelser på kort tid, og fordi det har vært en del nedbør, ble gresset klippet sent. Dette er det bare å beklage. Vi skal utover sommeren bestrebe oss på å holde begge kirkegårdene i orden."

Angående den veltede gravsteinen avbildet i forrige artikkel skriver Elisabeth at dette har med sikkerhet å gjøre. Hvis kirkegårdsarbeider oppdager løse gravsteiner legges disse ned med hensyn til sikkerhet, og det settes opp et skilt med info ved gravsteinen.


Ta kontakt
Alstadhaug legger til at om folk har spørsmål, klager eller kommentarer vedrørende kirkene eller kirkegårdene i Salangen kan de ta kontakt med henne, da hun er daglig leder i Salangen Menighetsråd. Da kan du ringe 77 17 14 00 eller sende epost til salmen@salangen.kommune.no.


Nettavisen beklager at forrige artikkel ga et noe ufullstendig bilde av situasjonen angående kirkegården og dens vedlikehold!