I alle år har Lavangen kommune stått frem som et godt eksempel i regionen med sin markering av samefolkets dag. I år blir det et unntak fra dette. Selvsagt berører covid-19- pandemien dette planlagte arrangementet også. De nasjonale smittevernreglene og rådene om smittevern sørger for at det blir vanskelig og samles.

- Vi har vi i samråd med smittevernoverlegen i kommunen besluttet at det ikke blir en markering hvor vi fysisk samles i Lauvhallen. I stedet markere vi dagen i en digital form.
I samarbeid med Frivilligsentralen og Kulturskolen jobber vi nå med å produsere en film som kommer til å publiseres på Samenes nasjonaldag, lørdag 6.februar, sier språkkonsulent i Lavangen kommune, Sanne-Marja Utsi.

I filmen som planlegges visst får vi blant annet se hvordan nasjonaldagen blir markert på Lavangsheimen, i barnehagen og på skolen til tross for rådende omstendigheter. Filmen vil bli publisert på kommunens egne nettsider.