Nå er arbeidet med den nye brua over Skårvikelva i Seljeskogen snart ferdig for vinteren. Byggleder ved Statens Vegvesen, Hugo Spansvoll opplyser til nettavisen at slik den er pr. i ag vil den være frem til månedsskiftet mai - juni når asfalteringen, oppsetting av rekkverk og siste finpussen vil påbegynne. – Dette arbeidet er regnet å ta omlag to uker, og ettersom den midlertidige passasjen fjernes blir det  gjennomkjøring under denne arbeidsperioden. Frem til asfalt og rekkverk er på plass vil det fortsatt være fartsgrense på 50 kilometer i timen, etter dette vil det gå tilbake til å være 80 km/t, opplyser byggleder, Hugo Spansvoll til nettavisen.

 

skaarvikbrua_artikkelfoto.jpg
FOTO: JON HENRIK LARSEN