Fylkesråd for utdanning i Troms og Finnmark, Bjarne Rohde hadde sett frem til besøket på skolen i Salangen. Torsdag møtte han skolens ledelse, tillitsvalgte og representanter fra elevene. Her fikk han høre om skolens ulike tilbud, aktiviteter og satsningsområder. Ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo deltok også og snakket om skolens rolle i lokalsamfunnet. Alt i alt ble det en veldig fin dialog og mange gode innspill. Fra elevrådet ved skolen stilte elevrådsleder Thea Rørstrand og nestleder Julia Jones.