Det var den årlige frivillighetsfesten som på tirsdagen ble arrangert på Salangen Aktivitetssenter og Frivillighetssentral (SAFA). Her ble alle de frivilligene sjelene som har tatt i noen tak på SAFA hedret med en god mat og drikke - samt underholdning.

Delte ut pris
I fjor var første gang at det ble delt ut en frivillighetspris på SAFA.  Da var det ildjsjelen Mona-Lisa Johnsen som fikk prisen for sin store innsats for senteret. Onsdagen fikk Eli Schjølset Iversen (bildet) prisen for at hun har brakt mye av sin fritid på SAFA, samt vært besøksvenn på bo- og eldresenteret og vært kreativ med tanker og hjelpsomhet ved senteret.
Foto: Siv Heidi Rognmo