FO - Fellesorganisasjonen, avdeling Troms og Fnnmark, representert av fylkesleder Gøril Madsen og fylkessekretær Mona Olafsen, kom tirsdag 16. mars til Sjøvegan for å dele ut årets sosialarbeiderpris, en nasjonal pris. Denne prisen ble delt ut til klinisk sosionom Kjell -Ole Myrvoll og hans kollega, klinisk sosionom Randi Elisabeth Jenssen,- begge ansatt ved BUP Sjøvegan. 

- Det er en stor ære å motta en slik pris, samt at en slik anerkjennele vil være en stor motivasjon for det arbeidet vi gjør i hverdagen, og vårt videre arbeid0 fremover. Vi er blitt lagt merke til i en nasjonal sammenheng. I hovedsak har vi jobbet med enslige mindreårige asylsøkere, hvor BUP Sjøvegan har ansvaret for seks innlandskommuner. Vi to har jobbet sammen i flere år, med å veilede personell ved to mottak og i tillegg veileder vi ansatte som jobber med bosatte ungdommer i vår region, forteller Myvoll og Jenssen til nettavisen.

Se foredraget de to holdt i forbindelse med prisutdelingen:


Mye jobb
Selv om innvandringspolitikken er blitt endret de siste årene, og ikke minst korona-situasjonen det siste året er ikke jobben blitt mindre. 

- For å si det slik så har vi nok å henge fingrene i fremdeles. Mange av beboerne sliter i livet sitt, mange har også fått avslag på søknad om bosetting og sliter med sin psykiske helse. På mottaket i Sjøvegan er det startet en veiledningsgruppe for enslige mødre i korona året 2020. I tillegg har Kjell - Ole innledet foredrag for ambulansearbeidere, med tema håndtering av kriser, og har fått gode tilbakemeldinger på dette. Det var veldig overraskende å motta denne prisen. På forhånd var det mye hemmelighetskremmerier omkring dette, for vi visste ikke noe på forhånd om at vi var innstilt en gang. Men det er både rørende og beærende å motta denne prisen for den jobben vi har gjort. En anerkjennelse på god jobbing, og at vi har gjort noe som betyr mye, avslutter Jenssen og Myrvoll til nettavisen.


Kriterier
I pressemeldingen om hva som gjør at denne prisen tilfalt Kjell Ole Myrvoll og Randi Elisabeth Jensen skrives det følgende: De to har vist en utrolig innsats, både i arbeidstiden og tidvis utenfor. Dem ønsker å være de svakes stemme, og står på deres side. I tillegg har Jenssen og Myrvoll publisert artikler, kronikker, samt bok kapitler i fagbladet Fontene med fag artikler som Unge flyktninger bygger felles historie - Barna Norge ikke vil ha Det er vår plikt å være lojal mot mennesket som lider urett.  I tillegg har Jenssen og Myvoll deltatt i flere nordiske konferanser og har holdt workshops med flyktningefaglige tema som : Kreative samtalegrupper for enslige mindreårige flyktninge - et teoretisk og praktisk perspektiv., skriver fylkessekretær FO, Mona Olafsen i pressemeldingen.

LO16mars_7805.jpg
Kjell Ole Myrvoll og Randi E. Jenssen tydelig stolte over sosialarbeiderprisen 2021. FOTO: MARILEE GOULET