Hos Salangen-Nyheter fikk Sametingets ansatte servert kaffe og smakebiter fra de mange aktiviter og produksjoner som både Salangen-Nyheter og MIKI-senteret har gjennomført og har på gang. Salangen-Nyheter har som kjent tidligere produsert samiske nyhetssendinger med støtte fra Sametinget i tillegg til at mediahuset blant annet har laget program om samiske stedsnavn i området og rapportert fra de ulike samiske festivalene.


Mangfoldperspektiv
Sametingets kulturseksjon har fagmøte på Fjellkysten i Lavangen i disse dagene, og i den forbindelse har de besøkt og pratet med ulike samiske institusjoner og ressurspersoner i området. I tillegg til Salangen-Nyheter har seksjonen vært på kulturvandring i Ruŋgu med Ard-Eirik Hermansen og besøkt Ástávuona giellagoahtie. Kulturseksjonen fremholdt selv viktigheten av å møte mennesker og institusjoner utenfor kjernesamiske områder. Det gir dem et bedre blikk over mangfoldet man har i det samiske samfunnet, et perspektiv som er viktig når man skal forvalte støtteordninger for samisk kultur fra Nordkapp i nord til Oslo i sør.