Det er vår og alt skal gjøres i stand til en forhåpentligvis god sommer. Løkse Maskin AS er i full gang med å reparere litt på moloen ved siden av Sjøvegan Marina. 

Etter mange vinterstormer i år er det blitt skade på moloen, og nå utbedres disse av fagfolk. 

Det blir nå lagt helt ny duk og det igjen blir plastret med store steiner. Også toppdekket på moloen skal ferdigstilles i samme slengen. Det er Sjøvegan Marina som har bestilt oppdraget.