Torsdag 1.juli 1871 ble Salangen kommune eget herred. Det er 150 år siden nøyaktig idag!.

Dette skal behørig markeres med festmiddag på Garsnes Brygge i Salangen med inviterte gjester samt en festforestilling i Salangen kulturhus i kveld fra kl. 18:00. Der skal også kulturpris og ungdommens kulturpris.  

Inviterte

Listen med inviterte gjester er tidligere ordførere, etterlatte etter avdøde tidligere ordførere, ordførere fra Midt-Tromsrådet, samt Lavangen, Gratangen og Ibestad som Salangen har hatt mangeårig tett og godt samarbeid med.

Statsforvalteren og representant for politisk ledelse i Troms og Finnmark Fylkeskommune står også på gjestelisten.

Det samme gjøre lederne for våre råd, samt hovedtillitsvalgt. I tillegg vil representanter for de ulike avdelingene i Salangen kommune, samt kommunestyret være gjester på forestillingen.