Saken ble behandlet tidligere i år i kommunestyret, men på grunn av en feil fletting i saka må dette tas opp på nytt i det kommende kommunestyremøtet på torsdag. Vedtaket trådde i kraft fra 1. januar i år. Og ekstrakostnadene skal tjenes inn igjen, ved å innarbeides i fremtidige budsjett, heter det i vedtaket til kommunestyret i Lavangen.


Tillegg
For å få flere førskolelærere til kommunen har de vedtatt å legge til 20.000,- kroner på grunnlønnen til utdannede førskolelærere eller tilsvarende godkjente utdannelse i barnehagene i Lavangen. På tidligere møter har kommunen også vedtatt å gi tillegg i grunnlønnen til pedagogiske ledere, for ansatte som har førskolelærer eller tilsvarende førskole-utdannelse. Lønn til styrerstillinger vil bli fastsatt etter forhandlinger, heter det i vedtaket fra mars i år.