Sogneprest Glemmestad liker å dra rundt om i Salangen og ha gudstjenester. Nå førstkommende søndag var det planlagt at gudstjenesten skulle foregå på Løksebotn grendehus. Men i dag går sogneprest Grete Glemmestad ut og avlyser høymessen på grendehuset på grunn av covid-19 situasjonen som er økende.

- Vi velger å avlyse den i Løksebotn, og velger heller og åpne Salangen kirke og ha høymesse der kl. 11.00 søndag, sier Glemmestad. 


Søndag blir det gudstjeneste i Salangen kirke istedet for på Løksebotn grendehus. ARKIVFOTO: JON HENRIK LARSEN