I litt snødrev og vind ble det gamle naustet på Magisås-holmen i går fraktet i deler til kaia på Salangsverket, der det ble fraktet videre med lastebiler inn til lageret til Sjøvegan Snekkerifabrikk. Inne i fabrikklokalene skal naustet sakte men sikkert bygges opp igjen i den stilen det ble satt opp på i sin tid. Helikopter fra firmaet "Heliteam" var på plass i Salangen for å frakte bjelkene i fra naustet. Hele 14 løft ble gjort i fra Vika utenfor Salangsverket, der naustet var reist.

Prioritering
Riksantikvaren prioriterte tidligere i år midler til naustet i Salangen som var i bruk under storsild-fisket på 1800- tallet. De 140.000 kronene skulle brukes til å restaurere bygget. Eier av naustet er Tordis Tollefsen i Vika. Hun har inngått en særavtale med Indre Sør Troms Museum for bruk av naustet, og at museumet tar vare på bygget som er et symbol på storhetstiden innenfor sildefisket i vår kommune.


Arbeider hardt
De siste månedene har arbeidere jobbet hardt med å restaurere vegger og tak på naustet. Nøyaktighet i arbeidet er viktig for at de historiske perspektivene skal bli rett. Restaureringen og monteringen av naustet ute på Magisåsholmen skal være ferdigstilt innen sommeren 2006.
Foto: Jon Henrik Larsen