Det har i en god stund vært slutt med å reise til Seljeskog for å komme over dårlig preparerte skiløyper når Jarle Adolfsen i Salangen IF Ski stolt kunne fortelle at de har fått montert en GPS på tråkkemaskinen som varsler om når løypene ble sist preparert og hvor tråkkemaskinen befinner seg. – Dette er et system som brukes i hele Norge. Før måtte vi informere for hver gang vi var ute og tråkket, noe som var veldig tungvindt. Nå varsler GPSen til nettsiden Skisporet.no som lager fargekoder på kartet over skisporet som viser når det ble sist preparert, forteller Jarle Adolfsen.

skisporetbig.jpg
Skisporet.no kunne varsle om at skiløypen er nylig preparert.

Se selv nå tråkkemaskinen var sist ute på skisporet.no - Husk å søke opp Salangen IF.