Det har blitt utarbeidet nye retningslinjer og søknadsskjema for utdeling av kulturmidler i Ibestad kommune, politisk vedtatt i kommunestyret 2. mai. De nye retningslinjene har et stort fokus mot å fremme bedre aktivitetstilbud for barn og unge i kommunen, og kulturleder, Ingvild Johansen bemerker at det ikke har blitt med før, men i år har et mye større fokus. – Det er to potter man kan søke på, der den ene har et fokus på aktivitetstilbud rettet mot barn og unge. Siden de ikke kan betale for seg selv, så vi kan tilrettelegge så flest mulig kan delta på aktiviteter. Ibestad kommune skal være et sted hvor man får en fin oppvekst, og kan være et godt sted å bo, forteller kulturleder, Johansen til nettavisen.


Aktivitetstilbud
Det er to frister som gjelder når man skal sende inn søknad for kulturmidler. Første som er rettet mot aktivitetstilbud mot barn og unge har frist 1. juni, mens søknader rettet mot enkelttiltak, som for eksempel et enkelarrangement som ikke skal gå flere år på rad, har frist 1. desember. – Vi ser at de som årlig søker allerede har begynt å røre på seg, siden de vet at første frist er ut mai måned, forklarer Johansen. 


Klikk her for å finne søknadsskjema og reviderte retningslinjer.