Hvert blad koster 50 kroner. Folk er folk er en organisasjon i solidaritet med fattige og undertrykte, og konsentrerer seg i hovedsak om romfolk fra østeuropa på gata. Siden for ”Folk er Folk”, skriver at alle innsamlede midler går til praktisk hjelp. Ikke ett øre til administrasjon.