Historielaget har tidligere engasjert seg for verning av ruinene som stammer fra Salangesverkets tid.

Den 22. august i fjor sendte styret i historelaget brev til Salangen kommune for å understreke sitt arrangement.

«Salangen Historielag ønsker velkommen en klarere forståelse av aktiviteten i området. Vi minner om de sterke og åpenbare kulturminnene som ligger innenfor arealet og som er et av varemerkene for Salangen kommune», skriver leder for Salangen historielag Harald Hardersen i brevet tilsendt kommunen.

I brevet gir Hardersen uttrykk for at det er viktig at en ny reguleringsplan tar høyde for verning og freding av ruinene på Salangsverket.

«Det er viktig at en ny regulering tar hensyn til slike aspekter ved et moderne industriområde. Den tid må være forbi da et industriområde skal framstå som en sosial og kulturell ørken. Den gjennomtenkte fasaden til Salangfisk AS, som minner om det gamle kullageret som stod der, vitner om at våre nye industriaktører er bevisst sitt kulturhistoriske ansvar. Et samarbeid mellom industriaktørene , eierne, leierne og kulturelle og historiske aktører er derfor i alles interesse.», skriver Hardersen.