— Det gikk veldig bra, ihvertfall for Arbeiderpartiet, ler Rollmoen på telefon. Ved opptelling under valgnatten oppnådde Lavangen Arbeiderparti 43,7 % med 245 av totalt 561 stemmer. Det gir Arbeiderpartiet 7 plasser i kommunestyret i Lavangen.


Forhandlinger må til
Rollmoen forteller videre at det blir møte senere i dag for å diskutere posisjon og opposisjon i styret. — Vi er nødt til å snakke med de andre partiene, sier hun, da medlemmene også skal ha noe å si om hvordan det blir. Inntil møte og forhandlinger er fullført mener hun at hun ikke kan si noe helt sikkert, men det lover godt for Arbeiderpartiet. 


Folket har talt
— Vi håper jo jeg blir ny ordfører, sier hun videre, og legger til at Lavangen Arbeiderparti gikk til valg for å få ordføreren. — Folket har talt, og folket ønsker skifte, avslutter hun.