De seks søknadene som er inne til behandling på kommunestyremøtet på mandag gjelder rehabilitering av ordinære anlegg i kommunen. I følge uttalelsen til administrasjonssjefen, skal de søknadene som har vært lengst inne, og som har fått delutbetalinger tidligere prioriteres.


Svømmehallen
Ut fra administrasjonssjefens mening, bør rehabilitering av svømmehallen ha første prioritet. Dette ut fra at anlegget er ferdig og kommunen har forskuttert hele utbyggingssummen tidligere. Svømmehallen fikk tildelt kr. 1,1 million kroner i 2013, og har 1.million kroner igjen fra spillemidlene, som bør utbetales i 2014, heter det i sakspapirene til kommunestyremøtet.


Prioriteringsliste
Forslag til prioriteringsliste som er lagt frem til kommunestyremøtet ser slik ut:

1.Rehabilitering av Salangen Svømmehall

2.Rehabilitering løypenett

3. Friidrettsanlegg idrettsheia

4. Kunstgressbane ØSIL

5. Rehabilitering lysløype ØSIL

6. Garasje Seljeskog skianlegg


Øvrige søknader
Søknad om nytt friidrettsanlegg Idrettsheia, rehabilitering av Salangen svømmehall, rehabilitering og oppgradering av lys/løypenett Seljeskogen, søknad om kunstgressbane Øvre Salangen og søknad om rehabilitering av lysløypa ØSIL er alle fornyede søknader som har vært inne i systemet fra tidligere. Den eneste søknaden som tidligere ikke har vært inne, er garasje- og lageranlegget til Salangen IF Ski på Seljeskog stadion, står det i sakspapirene.