Så er det den tiden på året også i Salangen, da traktoren tas i bruk på jordene. Høstpløying er vanlig i Norge. Tidligere våronn, bedre såbed på grunn av telens virkning på pløgsla gjennom vinteren er viktige argumenter for å pløye om høsten.

Fare for erosjon og utvasking av næringsstoff, i tillegg til nedsatt mulighet til overvintring for jordorganismene ved pløying om høsten. Unntak kan være ved bryting av gammel eng og vending av stiv leirjord.