Det er ni år siden siste bispevisitas i Salangen.  Fredag var biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygard på besøk i Salangen. Her ble det både skolegudstjeneste, møte med kommunestyret og et åpent møte å Kåre på Kaia. Øygard selv forteller til nettavisen at han synes det er veldig fint å bære her i Salangen, og sier han er blitt møtt av mange hyggelige mennesker. – Det er mye som har gjort inntrykk på meg, men en ting som jeg beit meg spesielt merke i var at noen under det åpne møtet sa at når livet blir vanskelig så trenger man kirka veldig mye, sier Øygard.