Administrasjonen ved Ibestad kommune er spredt over fire etasjer i det nåværende rådhuset i Hamnvik, bygget mangler både heis, ventilasjon og ankomst for rullestolbrukere, i tillegg til mange andre viktige punkter. En nødvendig renovering av bygget vil medføre store kostnader, men det finnes alternativer. Til kommunestyremøtet som finner sted torsdag denne uken skal formannskapet fremlegge forslag til vedtak om nytt rådhus gjennom å renovere tidligere ungdomsskole. Rådmann i Ibestad kommune, Roe Jenset forteller til nettavisen at fordelene ved å renovere den gamle ungdomsskolen er blant annet at den allerede har installert ventilasjonsanlegg og at den er kun på ett plan.


Estimert kostnad på 14,5 mill
Ett av punktene som er nevnt i sakspapirene er at Arbeidstilsynet fremsatte krav vedrørende ventilasjon og garderober i forbindelse med godkjenning av ombygging i 1978, dette ble ikke etterkommet av huseier. Summen som er nevnt i forslaget er på 14,5 millioner kroner inkl. mva. – Både rådmann og alle ansatte ved administrasjonen gleder seg svært til å kunne flytte inn i et nytt og mer brukervennlig administrasjonsbygg, og det tror jeg også kommunens innbyggere vil synes. Det vil bli avgjort på torsdag, om forslaget blir vedtatt så er vi i gang, sier rådmann i Ibestad kommune, Roe Jenset.